لایک‌های پست

برند به مثابه دین

تعداد کل لایک ها: ۱۰

معرفی بهترین ها و مرجع کد تخفیف دوره های آموزش کسب و کار اینترنتی
یه دانشجوی پسا اندک ترم و یه everyday learner!
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
انسانِ شادِ اولیه. خالق کلمات زنده. از زمین و آسمان ساخته‌شده. کودک بیست و دو ساله‌ی بزرگ شده. رویا پشت رویا بافنده. در آرزوی ترکِ جسمِ فشرده، اتصال به فرای ماده... تا اینجا واسه معرفی می‌نویسه کافیه!
ما شکیبا بودیم و این است کلامی که ما را به تمامی وصف می‌توان کرد.
Concours©
دردمند و نه چندان خوشحال? شیفته ی کلمات?
دویدم و دویدم، نوشتم و نوشتم، تا به خودم رسیدم.