لایک‌های پست

تا کی نوروز کنیم

تعداد کل لایک ها: ۹

حاصل کشش دو قطب متضاد *
ترشحات یک موجود پاره‌وقت.
نه نویسندم، نه بلدم درست بنویسم. هرچی ام می نویسم دروغه.
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
Concours©
اینجا تشخیص رویا وواقعیت باتوعه!
تیک صنعت برق سازنده سیستم های مدیریت کابل و حرارتی سینی نردبان کابل گالوانیزه"گلندکابل"لوله برق و جعبه تقسیم ابتدای فعالیت در تولید نردبان سینی کابل شروع شد