متوسط، هفت‌تیر‌کش، عضو علی البدل کانون نویسندگان گاتهام.