تعداد کل لایک ها: ۹

MasterKelas.com تنها نماینده و ناشر رسمی دوره های آموزشی مستر کلاس فارسی
متوسط، هفت‌تیر‌کش، عضو علی البدل کانون نویسندگان گاتهام.
نجمهـ :)
نه نویسندم، نه بلدم درست بنویسم. هرچی ام می نویسم دروغه.
Concours©