مقدمه‌ای برای اقتصاد، مورچه‌ها، پارانویا و اینترنت

مقدمه‌ای برای اقتصاد، مورچه‌ها، پارانویا و اینترنت
نویسنده‌ی کتاب دکترین شوک(یکی از تکاندهنده‌ترین کتاب‌هایی که در پنج سا...